World RX of Riga
World RX of Riga
World RX

Jaunas biļetes

Neste World RX of Rīga ieejas biļešu cenas pakārtotas sektoru izvietojumam un trases pārredzamībai no tiem. Spied uz izvēlētā sektora un uzzini vairāk.

VIP A D ST

A tribīne

No A tribīnes skatītājiem pārredzama visa rallijkrosa trase, bet īpaši labi redzama starta taisne un pirmie trases līkumi. Daļai no tribīnes ir jumta pārklājums. Tribīne atrodas tuvu ieejai trases teritorijā. Šajā tribīnē vietas netiks numurētas, taču sēdvietas tiks atdalītas, lai ievērotu valstī noteiktos distancēšanās noteikumus.

  • Dalībnieku parks skatītājiem slēgts.

Cena: €95 IZPĀRDOTS

B tribīne

B sektora tribīne 2020. gadā nebūs pieejama.

Cena: NAV PIEEJAMA

C tribīne

C sektora tribīne 2020. gadā nebūs pieejama.

Cena: NAV PIEEJAMA

D tribīne

No D tribīnes skatītājiem pārredzami aptuveni 50% trases. Šajā tribīnē vietas netiks numurētas, taču sēdvietas tiks atdalītas, lai ievērotu valstī noteiktos distancēšanās noteikumus.

  • Dalībnieku parks skatītājiem slēgts.

Cena: €35 IZPĀRDOTS

Stāvvietas

Stāvvietas zona izvietota gar trases grantēto sekciju un salīdzinot ar 2019. gadu, tās teritorija ir ievērojami palielināta – tā atradīsies vietā, kur iepriekš bijusi ST zona, kā arī C un VIP sektori. Nedaudz apgrūtināta redzamība. Sektorā atļauts ienest krēslus, pakāpienus vai citus līdzīgus paaugstinājumus. Skatītāji no stāvvietas zonas nevarēs nokļūt trases otrā pusē (pie A vai /un D sektora).

  • Dalībnieku parks skatītājiem slēgts.

Cena: €40

  • Ieejas biļetes cena norādīta uz vienu FIA pasaules rallijkrosa čempionāta posmu – sestdien vai svētdien.

VIP biļete

Neste World RX of Rīga VIP zona 2020. gadā atradīsies vietā, kur iepriekšējos gados atradās B sektors – gar starta/finiša taisni, pie trases pirmajiem līkumiem. VIP zonā iegādātā biļete būs derīga abām sacensību dienām, abiem posmiem. VIP zonas viesiem būs pieejama autostāvvieta, kā arī neliela tribīne, protams, VIP zonā būs pieejamas arī uzkodas un atspirdzinoši dzērieni.

  • Dalībnieku parks skatītājiem slēgts.

Cena: €400

  • Ieejas biļetes cena norādīta uz diviem FIA pasaules rallijkrosa čempionāta posmiem – sestdien un svētdien.

Pirkt biļeti
Kategorija Cena, EUR
Papildinformācija
Stāvvietu sektors  ST 40,00 Ieejas biļetes cena uz vienu World RX posmu – sestdien vai svētdien
Sektors D IZPĀRDOTS
Sektors B NAV PIEEJAMS
Sektors A IZPĀRDOTS
VIP Zona
400,00 Ieejas biļetes cena uz diviem World RX posmiem – sestdien un svētdien

Bērniem, kuri Neste World RX of Rīga norises dienā nebūs sasnieguši 7 gadu vecumu, ieeja pasākuma norises vietā būs bez maksas, savukārt bērniem, kuru vecums pasākuma norises dienā būs no 7 līdz 12 pilniem gadiem (ieskaitot), iespējams iegādāties ieejas biļeti ar 25% (ST) vai 50% (VIP) atlaidi. Pie ieejas CSDD Biķernieku trases teritorijā būs jāuzrāda derīgs dokuments, kas apliecina bērna vecumu.

Svarīga informācija tiem, kuri ieejas biļetes iegādājās no 2019. gada novembra līdz 2020. gada jūlijam. Plašāk par visām izmaiņām lasi ŠEIT.

 

NESTE WORLD RX OF RĪGA APMEKLĒTĀJU NOTEIKUMI

 SIA “RA EVENTS” (organizators) ir vienīgais pārstāvis Latvijā, kas saskaņā ar licenci/līgumu drīkst organizēt FIA Pasaules rallijkrosa čempionāta posmu Latvijā (Sacensības) 2020. gada 19.–20. septembrī Biķernieku kompleksajā sporta bāzē (Norises vieta). Zemāk aprakstīti sacensību noteikumi, kuri jāievēro visām personām, kas iegādājušies biļeti uz sacensībām un / vai atrodas sacensību norises vietā.

Biļetes iegāde, turēšana un atrašanās sacensību norises vietā ir apliecinājums tam, ka apmeklētāji ir iepazinušies un piekrīt šiem noteikumiem.

1. IEEJAS BIĻETE

1.1.         Ieejas biļetes uz sacensībām iespējams iegādāties Biļešu serviss kasēs un/vai internetā www.bilesuserviss.lv.

1.2.         Tikai Biļešu serviss tirdzniecības vietās iegādās biļetes (ieskaitot kases Latvijā, Lietuvā un Igaunijā un internetā) ir derīgas, apmeklējot sacensības.

1.3.         Katrai iegādātajai biļetei tiek piešķirts unikāls svītrkods. Unikālais svītrkods ieejai sacensībās var tikt izmantots tikai vienreiz. Ieeja sacensībās būs iespējama apmeklētajam, kurš pirmais veic savas biļetes ar svītrkodu skanēšanu pie ieejas.

1.4.         Biļete izdrukātā veidā jāuzrāda pie ieejas sacensībās. Sacensību apmeklētāju pienākums ir saudzīgi uzglabāt iegādātās biļetes, lai netiktu bojāts biļetes unikālais svītrkods. Organizators neuzņemas atbildību par biļetēm, kuru svītrkodus pie ieejas sacensībās nebūs iespējams nolasīt (noskanēt) un / vai tās būs jau vienreiz noskanētas.

1.5.         Lai pasargātos no viltotām ieejas kartēm, biļetes jāiegādājas tikai organizatora minētajās tirdzniecības vietās.

1.6.         Biļešu kopēšana un / vai dublēšana, viltošana, neatļauta pavairošana ir kategoriski aizliegta, un ir kriminālsodāms pārkāpums.

1.7.         Organizators nekavējoties ziņos tiesībsargājošajām institūcijām par personām, kas izplata vai izmanto ieejai sacensībās viltotas biļetes. Risku par ieejas karšu dublikātu izmantošanu uzņemas persona, kas tās ir iegādājusies.

1.8.         Bojātas vai viltotas ieejas kartes nav derīgas, un organizators tās atpakaļ nepieņem.

1.9.         Organizators neuzņemas atbildību par neizmantotajām sacensību biļetēm, nauda par tām netiek atmaksāta.

1.10.      Apmeklētājiem pie biļešu iegādes nav iespējams norādīt un izvēlēties vēlamo sēdvietu sektorā; sēdvietas nav numurētas.

2. IEEJA SACENSĪBĀS

2.1.         Ieeja sacensībās ir atļauta tikai ar derīgu ieejas biļeti. Pie ieejas sacensībās tiks nolasīts (noskanēts) biļetes unikālais svītrkods, un attiecīgi iegādātās biļetes kategorijai, apmeklētājs saņems aproci, kura jāapliek ap roku tā, lai to nav iespējams pārvilkt pāri plaukstai.

2.2.         Saņemtajai aprocei jābūt uz apmeklētāja rokas visu sacensību laiku, atkarībā no iegādātās biļetes kategorijas – vienu vai abas sacensību dienas. Pēc pirmās dienas sacensību apmeklētājam ir pienākums nebojāt un nenoņemt aproci, ja apmeklētājs vēlas apmeklēt arī otro sacensību dienu (attiecas tikai uz VIP zonas skatītājiem).

2.3.         Saņemto aproci ir kategoriski aizliegts nodot citām personām.

2.4.         Organizatoram ir tiesības gan pie ieejas norises vietā, gan tās teritorijā, gan apmeklētajiem, atstājot to, pārbaudīt apmeklētāju aproces. Apmeklētājam ir pienākums rūpēties par aproci, to nebojāt, netaisīt vaļā, nenodot citām personām.

2.5.         Apmeklētājs bez aproces tiks nekavējoties izraidīts no norises vietas un/vai atkarībā no apstākļiem tiks lemts par viņa nodošanu tiesībsargājošo institūciju pārstāvjiem. Ja tiks konstatētas bojātas, t.sk. attaisītas aproces, salīmētas u.tml. nederīgas aproces, organizatoram ir tiesības apmeklētājus ar bojātajām aprocēm nekavējoties izraidīt no norises vietas, konfiscējot bojāto aproci, kā arī sniegt informāciju par personu ar viltoto aproci tiesībsargājošām institūcijām saukšanai pie kriminālatbildības. Lēmumu par bojāto aproci organizators vai tā norīkotas personas pieņem pēc aproces vizuālas apskates, salīdzinot to ar derīgu aproci.

2.6.         Apmeklētājiem, kuriem tiek konfiscēta aproce tās viltošanas, nepiedienīgas uzvedības vai kādu citu iemeslu dēļ, nav tiesību atgriezties sacensībās, saņemot jaunu aproci.

2.7.         Tikai ar derīgu un nebojātu aproci apmeklētājs (VIP zonas apmeklētājs) varēs tikt ielaists norises vietā sacensību otrajā dienā, ja tas savu biļeti pret aproci būs apmainījis sacensību pirmajā dienā.

2.8.         Aproču veidi atšķirsies no apmeklētāja izvēlētā sektora sacensību vērošanai. Apmeklētājiem, aizņemot sēdvietu,  ir atļauts sacensības vērot tikai tajā tribīņu sektorā, kurā viņam ir iegādāta biļete un pret kuru ir izsniegta attiecīgā aproce.

2.9.         Pie ieejas braucēju parkā tiks norādīts, kuras aproces atļauj ieeju tajā.

2.10.      Bērniem, kuri sacensību dienā nav sasnieguši 7 gadu vecumu,  sacensību aproces netiek izsniegtas.

3. PERSONAS AR INVALIDITĀTI

3.1.         Pie ieejas norises vietā personai ar invaliditāti jāuzrāda derīgs invaliditāti apliecinošs dokuments. Ja persona nevar uzrādīt invaliditāti apliecinošu dokumentu, organizators patur tiesības gan personas ar invaliditāti, gan tā asistentu sacensību norises vietā neielaist.

3.2.         Personām ar kustību traucējumiem, t.sk. ratiņkrēslā – ar vai bez asistenta: Ja likumiskajā kārtībā personai ar invaliditāti ir noteikts asistents, tad pavadoņa biļeti par īpaši samazinātu cenu 10,00 EUR iespējams iegādāties Biļešu Serviss kasēs vai interneta vietnē www.bilesuserviss.lv. Šī biļete nodrošina ieeju sacensībās asistentam kopā ar personu ar invaliditāti, kuru tā pavada.

3.3.         Tikai viena persona var būt asistents personai ar invaliditāti abām sacensību dienām.

3.4.         Personām ar kustību traucējumiem, t.sk. ratiņkrēslā, sacensības apmeklē 20.09.2020., skatoties tās no A tribīnes, šo personu pavadoņiem būs pieejama platforma sacensību vērošanai, savukārt šo personu pavadoņiem būs pieejamas sēdvietas blakus pavadāmajām personām.

3.5.         Personai ar invaliditāti – Latvijas pilsonim, kurš nepārvietojas ratiņkrēslā biļeti par īpaši samazinātu cenu – 1,00 EUR vērtībā D sektorā –  ir iespējams iegādāties Biļešu Serviss kasēs vai interneta vietnē www.bilesuserviss.lv.

3.6.         Gadījumā, ja persona ar invaliditāti ir bērns, kurš nav sasniedzis 18  gadu vecumu, viņa pavadošai personai ir nepieciešams iegādāties D sektora ieejas biļeti par 1 EUR.

3.7.         Organizators aicina apmeklētājus laicīgi iegādāties biļetes sacensību vērošanai, jo to skaits ir ierobežots. Organizators patur tiesības pirms pasākuma neizsniegt ieejas kartes vai pasākumā laikā neielaist vairāk personas nekā pasākuma teritorija drošības apsvērumu dēļ var uzņemt. Visos sektoros uzņemamais apmeklētāju skaits ir ierobežots.

3.8.         Iepriekš minētie noteikumi attiecas tikai uz personām, kuru invaliditātes apliecība ir izsniegta Latvijā.

4. BĒRNI UN JAUNIEŠI

4.1.         Bērniem līdz 6 gadu vecumam (ieskaitot; pasākuma dienā nav sasnieguši 7 gadu vecumu) ieeja sacensībās ir bez maksas, neaizņemot atsevišķu sēdvietu. Bērniem visu sacensību norises laiku un sacensību norises vietā jāatrodas pieaugušo (vecāki vai aizbildņi) uzraudzībā. Vecāki vai aizbildņi ir personīgi atbildīgi par saviem nepilngadīgajiem bērniem un viņu drošību.

4.2.         Bērniem no 7 līdz 12 gadiem (ieskaitot; pasākuma dienā nav sasnieguši 13 gadu vecumu) ir pieejamas Junioru biļetes, kas dod 25% atlaidi biļetes iegādei sektoros – A, B, D un stāvvietu zonā.

4.3.         Bērniem no 7 līdz 12 gadiem (ieskaitot; pasākuma dienā nav sasnieguši 13 gadu vecumu) ir pieejamas Junioru biļetes, kas dod 50% atlaidi biļetes iegādei VIP sektorā. (pieejamas līdz 26.06.2020.)

4.4.         Pie ieejas sacensībās visiem bērniem līdz 6 gadu vecumam (ieskaitot) var tikt lūgts uzrādīts personu apliecinošs dokuments. Bērniem un jauniešiem no 7 līdz 12 gadiem kopā ar iegādāto Junioru biļeti pie ieejas sacensību norises vietā obligāti jāuzrāda personu / vecuma apliecinošs dokuments.

4.5.         Bērniem un jauniešiem, kuri jaunāki par 16 gadiem sacensību norises vietā jāatrodas pieaugušo uzraudzībā. Organizators neuzņemas atbildību par bērnu drošību, ja tie neievēro sacensību apmeklētāju noteikumus vai norises vietā neatrodas pieaugušo uzraudzībā.

4.6.         Alkoholisko dzērienu tirdzniecība norises vietā notiek saskaņā ar LR Alkoholisko dzērienu aprites likumu, kas nosaka, ka alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem.

5. LATVIJAS PENSIONĀRI

5.1.         Organizators nodrošina 10% atlaidi biļešu iegādei uz sacensībām Latvijas pensionāriem. (pārdošanā līdz 26.06.2020.)

5.2.         Pensionāriem pie ieejas sacensībās kopā ar iegādāto biļeti jāuzrāda derīga Latvijas pensionāra apliecība.

6. KOMERCIĀLIE AIZLIEGUMI

6.1.         Bez saskaņošanas ar organizatoru, sacensību, sacensību mājas lapas, sacensību biļešu izmantošana reklāmas un mārketinga kampaņās, izlozēs, akcijās, loterijās un konkursos un/ vai citās aktivitātēs, ir stingri aizliegta.

6.2.         Ir aizliegta jebkāda veida darbība, kas var radīt maldinošu iespaidu par sadarbību ar organizatoru.

6.3.         Ja tiks konstatēta sacensību biļešu izmantošana reklāmas un mārketinga pasākumos, kampaņās, izlozēs, akcijās, loterijās un konkursos un/ vai citās aktivitātēs, kuras nav saskaņojis organizators, pārkāpējam ir pienākums maksāt organizatoram naudas sodu EUR 5000 (pieci tūkstoši euro) apmērā par katru pārkāpuma gadījumu.

6.4.         Tikai ar organizatora rakstisku atļauju sacensības norises vietā drīkst veikt tirdzniecību, mārketinga un reklāmas aktivitātes un / vai citas aktivitātes, kuru mērķis ir gūt labumu vai popularizēt kādu noteiktu produktu un /vai pakalpojumu.

6.5.         Sacensību norises vietā ir aizliegts veikt jebkādu komercdarbību bez iepriekšēja rakstiska saskaņojuma ar sacensību organizatoru.

6.6.         Ja norises vietā tiks konstatēta nesaskaņota tirdzniecība, mārketinga un reklāmas aktivitātes un / vai citas aktivitātes, kuras nav saskaņojis organizators, pārkāpējam ir pienākums maksāt organizatoram naudas sodu EUR 5000 (pieci tūkstoši euro) apmērā par katru pārkāpuma gadījumu, kā arī organizatoram ir tiesības nekavējoties izraidīt pārkāpēju no sacensību norises vietas, konfiscējot izmantotos atribūtus.

6.7.         Biļešu noteikumu pārkāpuma gadījumā un īpaši šo noteikumu 6.apakšpunkta pārkāpuma gadījumā, pārkāpējs, papildus soda naudas samaksai, būs atbildīgs par visu zaudējumu nodarīšanu organizatoram, tai skaitā par organizēšanas līguma/licences u.tml. zaudēšanu vai citiem zaudējumiem, kuri radušies šo noteikumu pārkāpumu gadījumā.

6.8.         Ja tiek konstatēts komerciālais pārkāpums un organizators vainīgajai pusei ir izrakstījis rēķinu, vainīgai pusei ir pienākums atmaksāt sodu naudu balsoties uz rēķinā norādīto summu.

7. NORISE

7.1.         Ar atrašanos norises vietā, apmeklētājs piekrīt, ka sacensību norises laikā viņš var tikt filmēts un/ vai fotografēts un attēls vai video kadri ar viņu var tikt izmantoti komerciālos, t.sk. reklāmas nolūkos bez atlīdzības un autortiesību piemērošanas.

7.2.         Sacensību apmeklētājiem ir aizliegts filmēt sacensības.

7.3.         Sacensību apmeklētājiem ir aizliegts fotografēt sacensības, ja iegūtās fotogrāfijas tiek izmantotas komerciāliem mērķiem. Ja tiek konstatēta nesankcionēta sacensību fotogrāfiju tirdzniecība, sods par konstatētu pārkāpumu – 2000 EUR (divi tūkstoši euro).

7.4.         Apmeklētājs piekrīt, ka drošības nodrošināšanas dēļ norises vietā viņš var tikt pakļauts personisko mantu un/ vai dokumentu / personas identitātes pārbaudei.

7.5.         Sacensību organizatoram ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt sacensību programmu.

7.6.         Sacensību organizators neuzņemas atbildību par norises vietā tirgoto ēdienu, dzērienu u.c. preču vai sniegto pakalpojumu kvalitāti. Pilnu atbildību par norises vietā tirgoto ēdienu, dzērienu u.c. preču vai sniegto pakalpojumu kvalitāti uzņemas konkrētais pakalpojuma sniedzējs vai preces pārdevējs.

7.7.         Sacensību organizators neuzņemas atbildību par valsts iestāžu / institūciju pārbaudēm un / vai darbībām sacensību norises vietā.

7.8.         Alkoholisko dzērienu tirdzniecība norises vietā notiek saskaņā ar LR “Alkoholisko dzērienu aprites likumu”, kas nosaka, ka alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, un šīs personas nedrīkst tos iegādāties. Lai pārliecinātos par personas vecumu, mazumtirgotāja pienākums ir pieprasīt, lai persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu. Personām vecumā no 18 līdz 25 gadiem, iegādājoties alkoholiskos dzērienus, ir pienākums uzrādīt personu apliecinošu dokumentu mazumtirgotājam visos gadījumos neatkarīgi no tā, vai mazumtirgotājs to ir pieprasījis.

7.9.         Enerģijas dzērienus aizliegts pārdot personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, un šīs personas nedrīkst tos iegādāties. Lai pārliecinātos par pircēja vecumu, mazumtirgotāja pienākums ir pieprasīt, lai pircējs uzrāda personu apliecinošu dokumentu. Pēc mazumtirgotāja vai uzraudzības un kontroles iestādes pārstāvja pieprasījuma pircēja pienākums ir apliecināt savu personu un vecumu, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

7.10.      Organizatoram ir tiesības atteikt pārdot alkoholiskus dzērienus sacensību apmeklētājiem, kuras atrodas alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmē un var apdraudēt sevi vai apkārtējos.

7.11.      Sacensību norises vietā aizliegts filmēt un / vai veikt skaņu ierakstus, atskaņot mūziku un skaņu ierakstus ar skaņu pastiprinošām iekārtām, publiski pārraidīt video.

7.12.      Sacensību apmeklētājiem ir pienākums ievērot arī tos noteikumus un prasības, kas nav minēti šajos noteikumos, bet kurus organizators dara zināmus sacensību norises laikā vai pirms tām.

7.13.      Daļa no sacensību satura tiek atspoguļota angļu valodā un var netikt tulkota.

8. DROŠĪBA

8.1.         Motorsports var būt bīstams! Neskatoties uz to, ka organizators veic visus iespējamos drošības un piesardzības pasākumus, motorsportā var notikt neparedzami negadījumi. Apmeklētāji paši ir pilnībā atbildīgi par savu drošību sacensību norises vietā.

8.2.         Apmeklētājiem pašiem pastāvīgi ir jāvērtē, vai viņu drošība sacensību norises vietā nav apdraudēta.

8.3.         Organizatoram vai tā norīkotajām personām ir tiesības sacensību norises vietā neielaist personas vai tās izraidīt no sacensību norises vietas, ja sacensību apmeklētāju uzvedība traucē vai varētu traucēt sacensību norisei vai apdraudēt citu apmeklētāju un/vai organizatoru un/ vai sportistu drošību un veselību, vai arī sacensību apmeklētāji neievēro šos noteikumus vai organizatora norādījumus un rīkojumus. Apmeklētājiem, kuri tiek izraidīti no sacensībām, tiek konfiscēta aproce, un šim skatītājam nav tiesību atgriezties sacensībās, saņemot jaunu aproci.

8.4.         Drošības nolūkos sacensību apmeklētāji pie ieejas var tikt pārmeklēti.

8.5.         Sacensību norises vietā kategoriski aizliegts ienest ieročus, sprāgstvielas, apreibinošas vielas, alkoholu. Ja kaut kas no minētā tiks atrasts pie apmeklētāja, organizatoram vai tā norīkotajām personām ir tiesības to atsavināt, bet apmeklētāju izraidīt no norises vietas.

8.6.         Sacensību norises vietā kategoriski aizliegts ienest, lietot, pārdot un uzglabāt narkotiskās vielas.

8.7.         Apmeklētājam sacensību norises vietā ir aizliegts ievest jebkādus motorizētus pārvietošanās līdzekļus un velosipēdus, skrituļdēļus, skeitborda dēļus, giroskūterus vai skrejriteņus.

8.8.         Apmeklētājiem drošības nolūkos tribīnēs aizliegts ievest bērnu ratiņus.

8.9.         Pie ieejas norises vietā tiks atsavināti priekšmeti, kurus aizliegts ienest teritorijā (profesionāla video tehnika, foto un video aparatūras statīvi, narkotikas un citas apreibinošas vielas, pārtikas produkti, alkoholiski dzērieni, kā arī bezalkoholiski dzērieni (aizliegums neattiecas uz speciālo pārtiku un dzērieniem zīdaiņiem un bērniem līdz 3 (trīs) gadu vecumam), lielgabarīta priekšmeti un tādi priekšmeti, kas var apdraudēt citu apmeklētāju, organizatora vai sportistu ērtību vai drošību (ieroči, sprāgstvielas, naži, gāzes baloniņi, lāzerpildspalvas, stikla priekšmeti, metāla un koka karogu kāti u.c.).

8.10.      Apmeklētājiem, kuri iegādājušies biļeti stāvvietu sektorā, ir atļauts stāvvietu zonā ienest piknika krēslus un / vai pakāpienus.

8.11.      Sacensību servisa (dalībnieku) parks skatītājiem ir slēgts.

8.12.      Apmeklētājiem ir pienākums rūpēties par savu drošību un dzīvību, uzturoties servisa parkā un visā sacensību norises vietā.

8.13.      Bērniem un jauniešiem līdz 12 gadu vecumam ieeja servisa parkā atļauta tikai pieaugušo pavadībā.

8.14.      Sacensību organizators neuzņemas atbildību par traumām, kuras apmeklētāji guvuši sacensību laikā norises vietā.

8.15.      Sacensību organizators neuzņemas atbildību par apmeklētāju personīgo mantu bojājumiem, pazudušām vai nozagtām mantām.

8.16.      Sacensību norises vietā aizliegts lietot atklātu uguni.

8.17.      Sacensību norises vietā aizliegts ievest dzīvniekus (izņemot suņus pavadoņus).

8.18.      Sacensību apmeklētājam ir jāņem vērā organizatora, tā norīkoto personu, t.sk. drošības un apsardzes darbinieku norādījumi.

9. VIDE

9.1.         Ieejai teritorijā, organizators skatītājus aicina izmantot e-biļetes, nevis izmantot drukātas biļetes.

9.2.         Sacensību apmeklētāju pienākums ir saudzīgi izturēties pret apkārtējo vidi. Sacensību organizatori lūdz atkritumus novietot tiem paredzētajās vietās vai izmantot tiem paredzētās atkritumu tvertnes.

9.3.         Vienmēr satīriet apkārtni aiz sevis!

10. AUTOMAŠĪNAS/ AUTOSTĀVVIETAS

10.1.      Organizators neuzņemas atbildību par automašīnām, kuras novietotas pie sacensību norises vietas vai tās teritorijā.

11. COVID-19 IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANA

11.1.      Noteikumi un ierobežojumi sastādīti, balstoties uz Ministru kabineta noteikumiem, Veselības ministrijas, Slimības profilakses un kontroles centra, PVO un FIA noteikumiem un rekomendācijām.

11.2.      Latvijā atļautais cilvēku skaits ārtelpās septembrī ir 3000 personas – katru sacensību dienu sacensības varēs apmeklēt ne vairāk kā 3000 skatītāji.

11.3.      Skatītājiem jāievēro visi valstī noteiktie ierobežojumi un noteikumi Covid-19 izplatības ierobežošanai.

11.4.      Skatītājiem visā sacensību teritorijā ir jāievēro vismaz 2 metru distance no citām personām, mājsaimniecībām, t.sk. pie ieejas sacensību teritorijā.

11.5.      Organizators nosaka, ka skatītājiem uz sacensībām jāierodas vai jāņem līdzi sejas maska vai mutes-deguna aizsegs.

11.6.      Sacensību teritorijā skatītāji aicināti izmantot gan roku dezinfekcijas līdzekļus, gan rokas regulāri mazgāt tekošā (vēlams/ kur pieejams – siltā) ūdenī ar ziepēm, mazgājot tās vismaz 20 sekundes.

11.7.      Ienākot sacensību teritorijā, tiks veikta ķermeņa temperatūras mērīšana. Sacensību teritorijā netiks ielaistas personas, kurām arī atkārtoti mērot, temperatūra pārsniegs 37,3°C.

11.8.      Sacensību teritorijā ir aizliegts atrasties personām, kurām ir jāievēro izolācija, pašizolācija vai mājas karantīna, vai ja, personai ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes.

11.9      Skatītājiem nav atļauts tuvoties sacensību dalībniekiem (kontakts, kas ir tuvāks par 2 metriem, ieskaitot pašbildes, apskaušanās u.tml.).

11.10.      Sacensību teritorijā tiks izmantotas brīdinājuma zīmes, kā arī organizatoram ir tiesības brīdinājumus un noteikumus skatītājiem nodot ar personāla starpniecību; skatītājiem ir jāseko visām norādēm un jāievēro noteikumi, kuri tiek paziņoti arī sacensību norises vietā, un nav iekļauti šajos noteikumos.

11.11.      Skatītāji ir aicināti izturēties ļoti atbildīgi pret visiem ierobežojumiem un norādījumiem, jo tos neievērojot, sacensību organizators patur tiesības izraidīt no teritorijas tos skatītājus, kuri neievēro valstī un /vai sacensību teritorijā noteiktos noteikumus.

 

Noteikumi pārskatīti 07.09.2020.